Om


OM KAMMARMUSIKFÖRENINGEN

Foto: Markus Hedov

Foto: Markus Hedov

Om föreningen

Föreningen har varit verksam sedan år 1939.


Det är en helt ideell förening. Inga arvoden utgår till styrelsen eller funktionärer. Kostnaderna består till största delen av artistarvoden, men även kostnaderna för annonsering, lokalhyra och stämning av konsertflygeln är betydande.


Förutom entréavgifter och medlemsavgifter får föreningen bidrag från Uppsala Kommun och från Statens Kulturråd samt från en del sponsrande företag.

Kammarmusikföreningens stipendiater

Föreningen delar sedan 1984 ut ett stipendium. Stipendiet skall gå till en ungdom med anknytning till Uppsala, som utövar instrumentalmusik eller sång. Maximiålder 25 år. Stipendiet består av Diplom och en penningsumma samt erbjudande om konsert till kommande säsong.

Miranda Nordqvist, föreningens stipendiat 2023 

2023

Miranda Nordqvist

viola

2022

Karl Söderström

sång

2021

Marcin Tjernbäck

piano

2019

Max Brynolf

piano

2018

Helgi Reynisson

sång

2017

Emma Granstam

trumpet

2016

Olof Wallner

piano

2015

Thea Kaiser

oboe

2014           

Per Björkling

kontrabas

2013         

violin

2012       

Tomas Lundström     

cello

2011

viola

2010

Håkan Quennerstedt

piano

2009

harpa

2008

Philip Ljung

piano

2007

Carolin Lundgren

violin

2006

Erik Liljenberg

violin

2005

Per-Henrik Sandback

piano

2004

Elin Rubinsztein

violin

2003   

Ulrika Skarby           

sång

2002   

Jenny Sjöberg           

oboe

2001   

Andreas Zetterström

violin

2000   

Johan Sandback         

piano

1999   

Josef Cabrales-Alin     

violin

1998   

Gabriela Bergman       

fagott

1997   

Anna Forsberg           

violin

1996   

David Peterson         

cello

1995   

Jessica Mattsson       

viola

1994   

Andreas Kreuger

piano

1993 

Eva Ericsson-Berglund

sång

1992   

Andreas Hagman         

violin

1991   

Fredrik Anderberg       

violin

1990   

Mårten Landström       

piano

1989

Lena Weman

barocktravers (flöjt)

1988

Andreas Alin

tvärflöjt

1987

Ulrika Edström

cello

1986

Annika Härdelin         

oboe

1985

Tomas Andersson

violin

1984

Magnus Fagerberg

sång